Mitä on dataohjautuva markkinointi?

December 7, 2021

Dataohjautuva markkinointi 

Dataohjautuvuus yleisesti tarkoittaa sitä, että data aiemmista toimenpiteistä tai kausista nimensä mukaisesti ohjaa seuraavan kauden toimenpiteitä. Päätöksiä tehtävistä toimenpiteistä ei tehdä perustuen mututuntumaan tai fiiliksiin, vaan dataan siitä, mitä edellisellä kaudella on tapahtunut. Tämä pätee myös liiketoiminnan muilla osa-alueilla, ei pelkästään markkinoinnissa. Dataohjautuva yritys onnistuu tekemisissään todennäköisemmin kuin yritys, joka tekee päätöksensä fiiliksiin perustuen - Miksi hukata aikaa, rahaa ja muita resursseja sen pohtimiseen, mitä tulisi tehdä kun data sen meille kertoo? 


Dataohjautuvan markkinoinnin prosessi

Dataohjautuvan markkinoinnin prosesseja on niin monta kuin on dataohjautuvaa markkinoijaakin. Olemme kuitenkin huomanneet, että seuraavanlainen rakenne prosessissa on erittäin toimiva: 


1. Nykytila-analyysi

Dataohjautuvassa markkinoinnissa kaikki aloitetaan aina analyysista - on tärkeää tietää ja ymmärtää, mikä liiketoiminnan tila on, missä ollaan epäonnistuttu ja missä onnistuttu. Ilman tätä näkemystä ja tietoa jo markkinoinnin suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa voidaan mennä metsään. Ota siis ja tutki huolellisesti mm. Google Analytics, Google Search Console ja muut liiketoiminnan ja markkinoinnin kannalta tärkeät kanavat. 


2. Tavoitteiden määrittäminen

Kun nykytilanne on kartoitettu huolellisesti, voidaan alkaa määrittämään markkinointitoimenpiteille tavoitteita. Tässä vaiheessa merkittävää on, että asetat realistisia ja tavoitettavissa olevia tavoitteita. Lisäksi markkinointitoimenpiteiden tavoitteiden tulisi loppujen lopuksi tukea liiketoiminnalle määritettyjä strategisia tavoitteita. Voit asettaa tavoitteita toimenpide- tai kanavakohtaisesti - Esimerkiksi hakumainonnalle, hakukoneoptimoinnille ja somemainonnalle erikseen. 


3. KPI-mittariston määrittäminen

Tavoitteiden asettamisen jälkeen on mittariston määrittämisen vuoro. Määritä selkeät ja ymmärrettävissä olevat mittarit joilla tavoitteita mitataan. Ole realisti mittarien määrän kanssa. Näin voit jatkuvasti seurata markkinointitoimenpiteiden menestymistä tavoitteisiisi nähden. Dataohjautuva markkinoija toimii juuri niin - seuraa ja optimoi, jatkuvasti. 


4. Tuo mittarit yhteen paikkaan 

Datan määrän seuraaminen helpottuu, kun mittarit tuodaan yhteen paikkaan. Tässä kätevänä työkaluna toimii esimerkiksi Databox.com. Voit tehdä omia datatauluja, joissa näkyy kaikki oleellinen tieto kampanjoiden tilasta yhdessä näkymässä. 


4. Suunnittelu 

Nykytilanne, tavoitteet ja mittarit ovat nyt siis selvillä - seuraavaksi on aika alkaa suunnittelemaan toimenpiteitä. Suunnittele toimenpiteet tukemaan tavoitteiden saavuttamista. 


6. Datan kerääminen 

Seuraavaksi voit jäädä odottamaan datan kerääntymistä, jolloin voit ryhtyä seuraamaan KPI-mittariston avulla, miten kampanjat tai vaikkapa verkkosivustosi tai -kauppasi liikenne kehittyvät. Älä jää jumiin kampanjoihin, vaan keskeytä ne, mikäli ne eivät toimi halutulla tavalla. On rahan hukkaamista käyttää rahaa toimenpiteisiin, jotka eivät toimi.  


7. Datan analysointi

Dataohjautuva markkinointi on itseään toistava sykli - testaa, analysoi, opi, suunnittele ja toista. Datan ymmärtäminen ja siitä oppiminen on merkittävää - Älä toista edellisen kauden virheitä, vaan kokeile erilaisia lähestymistapoja ja tyylejä eri kampanjoissa ja toimenpiteissä. Vain kokeilemalla selviää, mikä toimii parhaiten. Kokeile, kerää dataa, tee päätökset dataan perustuen ja jatka kokeilemista.  Kiinnitä huomiota poikkeuksiin esim. www-liikenteen trendeissä. 


Erilaisia datatyyppejä 

Alla on kuvattu erilaisia datatyyppejä, joita dataohjautuvan markkinoijan tulee ottaa huomioon markkinoinnin suunnittelussa, toteutuksessa ja analysoinnissa: 


  1. Data asiakkaista

Asiakkaan toiveet, tarpeet ja haasteet. Asiakkaan tyypillinen ostos, keskiostos, ostokäyttäytyminen. Käytännössä kaikki data, mitä asiakkaasta saadaan.

  1. Data markkinoinnista

Katselmoi markkinointitoimenpiteitä kokonaisuutena. ROI, ROAS, ja muut markkinoinnin vähintäänkin kvartaaleittain tarkasteltavat avainluvut kuuluvat tähän kategoriaan.

  1. Data kampanjoiden tuloksista 

Data yksittäisistä markkinointitoimenpiteistä tai kampanjoista - mikä mainos, teksti ja kuva toimii parhaiten? Millaiset klikkausprosentit mainoksilla on?

  1. Data liiketoiminnasta

Mikä yrityksen taloudellinen tilanne on? Missä mennään nyt verrattuna edeltävään kauteen tai vuoteen?

  1. Data markkinoista

Yleinen, saatavilla oleva data markkinoista - Mikä markkinan ja toimialan tila on? Myyvätkö tuotteet yleisesti? Tapahtuuko jotain, mikä voi vaikuttaa markkinoihin? Mikä trendaa? 


Kaikki yllä luetellut datan osa-alueet toimivat markkinoinnin tekemisen ohjaavana ja tukevina tekijöinä. Ketterä markkinoija seuraa tuloksia eri osa-alueista säännöllisesti, jatkuvasti muutoksiin mukautuen. 


Yhteenveto

Dataohjautuvan markkinoinnin ja dataohjautuvuuden integrointi osaksi oman työn arkea voi aluksi tuntua haasteelliselta. Huomaat kuitenkin, että jo parin kuukauden päästä aloittamisesta olet kehittynyt ja kasvanut dataohjautuvana markkinoijana. Älä lannistu epäonnistumisista - niitä tulee tapahtumaan jossain vaiheessa väistämättä, ja kokeneinkin markkinoija epäonnistuu aika ajoin vaikka LinkedInin perusteella siltä ei vaikuttaisikaan.