Digitaalisen markkinoinnin mittarit - mitä seurata ja missä?

December 7, 2021

Koostimme tähän artikkeliin yhteenvedon yleisimmistä markkinoinnin mittareista: missä niitä käytetään, ja mitä ne meille kertovat. Sitä ennen on hyvä kuitenkin palauttaa mieleen, mitä tarkoitetaan KPI:lla ja markkinoinnin mittarilla - ja mikä näiden termien välinen ero on. 


Markkinoinnin KPI 

KPI, lyhenne englanninkielisistä sanoista Key Performance Indicator, tarkoittaa markkinoinnin avainlukumittaria. Tämä avainlukumittari voi olla esimerkiksi sähköpostimarkkinoinnissa avausprosentti tai prosenttiosuus sähköpostin avaajista, jotka klikkasivat sähköpostissa ollutta nappia, joka vei asiakkaan tarjoussivulle. Nämä ovat sähköpostimarkkinoinnissa oleellisia lukuja - Täytyy muistaa, että loppupeleissä sähköpostilistan suuruudella ei ole merkitystä, mikäli sähköpostin viesti tai tarjous ei puhuttele asiakasta ja täten saa häntä suorittamaan markkinoijan kannalta tärkeitä toimia.

Markkinoinnin mittari

Mittari voi olla mikä tahansa markkinoinnin tehokkuutta mittaava metriikka. Kaikki KPI:t ovat mittareita, mutta kaikki mittarit eivät ole KPI:ta. Ja mittareitahan riittää - Jokainen some- ja mainoskanava tarjoaa oman datansa ja analytiikkansa, josta tehdä päätelmiä markkinoinnin menestyksestä ja lisäksi erilaisia työkaluja ja palveluita syntyy tuon tuosta. Alla olemme esitelleet digitaalisen markkinoinnin ja liiketoiminnan mittarit, joita sinun ainakin kannattaisi seurata. Ennen sitä muutama sana markkinoinnin tavoitteista.


  


Markkinoinnin tavoitteet

Liiketoimintasi kannalta tärkeimmät mittarit riippuvat markkinoinnin tavoitteistasi. Jos haluat saada yhteydenottoja, silloin saavuttamillasi klikkauksilla ei ole niinkään merkitystä. Markkinointia suunniteltaessa ja toteutettaessa kannattaa aina pohtia ensisijaisesti tavoitteet, sen jälkeen toimet, joilla tavoitteisiin päästään ja viimeisenä mittarit, joilla mitataan tavoitteisiin pääsyn onnistuneisuutta. 


Hakukoneoptimoinnin mittarit 


 1. Orgaanisen liikenteen määrä 

Tämä on ehkäpä tärkein mittari, jolla valvotaan hakukoneoptimoinnin onnistuneisuutta. Orgaanisen liikenteen kasvu kun yleensä on hakukoneoptimoinnin tavoite. Orgaanista liikennettä kannattaa tarkastella sekä kokonaisuudessaan että laskeutumissivun mukaan. Jos jotkin sivut sijoittuvat hakutulosten top 3-sijoille, ja osa sijoille 5-9, tai vielä alemmas tiedät että mitkä sivut vaativat vielä SEO-toimenpiteitä. 


 1. Orgaaninen konversioprosentti 

Tätä mittaria tarkastelemalla näet, kuinka hyvin verkkosivusi palvelevat hakijoiden hakuaietta, eli perimmäistä motivaatiota haun suorittamiseen. 


 1. Klikkausprosentti (CTR)

Osuus hauista, jotka päätyivät sinun sivusi hakutuloksen klikkaamiseen. Mitä korkeampi lukema, sitä parempi. 


 1. Linkitysten määrän kasvu ja lasku

Ulkoiset linkitykset muilta sivuilta parantavat sivuston luotettavuutta Googlen algoritmin silmissä. Mitä enemmän linkkejä laadukkailta ja luotettavilta sivuilta, sitä parempi. 


 1. Orgaaniset positiot 

Orgaaninen positio osoittaa, millä hakutulossivun sijalla sivustosi kullakin avainsanalla on. On tärkeää, että liiketoiminnalle tärkeillä avainsanoilla sijoitutaan hakutulossivun ensimmäiselle sivulle (sijat 1-10). 

Sähköpostimarkkinoinnin mittarit 


 1. Avausprosentti

Avausprosentti on se osuus toimitetuista sähköposteista, jotka avataan vastaanottajan toimesta. Tässä mitataan viestin otsikon ja sisällön merkityksellisyyttä avaajalle, sekä sitä, miten hyvin viestisi vastaanotetaan asiakkaan toimesta.

 1. Klikkausprosentti

Osuus avatuista sähköposteista, joka päätyi sähköpostin linkin klikkaukseen. Mitä korkeampi klikkausprosentti, sitä parempi ja houkuttelevampi linkkisi sisältö on avaajan mielestä. 


 1. Konversioprosentti

Osuus avatuista sähköposteista, jotka päätyivät konversioon, eli haluttuun asiakkaan suorittamaan toimenpiteeseen, kuten ostoon tai yhteydenottoon. Mitä korkeampi lukema, sitä parempi! 


 1. Bounce rate

Osuus avatuista sähköposteista, jotka päätyivät sivulta nopeaan poistumiseen. Tämä kertoo siitä, että sivusi sisältö ei vastaa tarpeeksi hyvin asiakkaan odotuksia, tai siitä, että sivusi latautumisnopeus tai käytettävyys ei ole hyvällä tasolla.

 1. Listan määrän nousu / lasku

Listan määrän nousu kertoo, että olet onnistunut asiakkaiden tavoittamisessa ja todennäköisesti asiakkaan hyöty listalle liittymisestä on ollut hyvä. Listan määrän lasku taas kertoo, että sähköpostisi eivät ole haluttuja. 


 1. ROAS 

Return-On-Ad-Spend, eli kavereiden kesken ROAS. Tällä metriikalla tarkoitetaan mainontaan sijoitetun pääoman tuottoa. Esimerkiksi jos mainoskampanjasi kulutus on ollut 5000 euroa ja olet saanut tällä kauppaa 15 000 euroa, lasketaan ROAS seuraavasti: 


15 000/5000*100= ROAS 300%Maksetun mainonnan (PPC) mittarit 


 1. Konversion hinta

Konversion hinta saadaan jakamalla mainoskampanjan kulutus saaduilla konversioilla. Mitä alhaisempi summa, sitä parempi. Joillain toimialoilla konversiot voivat kuitenkin olla kiven alla, ja alle 100€ konversioita on hankala saada.

 1. Konversiot

Konversio on toimi, jonka asiakas suorittaa verkkosivuilla tai verkkokaupassa mainoksen klikkaamisen jälkeen. Esimerkiksi osto tai yhteydenotto. Sanomattakin on selvää, että konversioseurannan asettaminen on äärimmäisen tärkeää - muuten konversioiden määrää ei voi yksinkertaisesti seurata.

 1. Klikkauksen hinta  

Riippuen toimialasta, klikkauksen hinta esimerkiksi Google Adsissa voi olla 0,03€-120€/klikkaus. Mitä enemmän kilpailua avainsanalla on, sitä kalliimpi klikkaus on. Klikkauksen hintaa voi Google Adsissa kontrolloida asettamalla korkeimman klikkauskohtaisen hintatarjouksen ja optimoimalla avainsanoja. Facebook Adsissa taas.

 1. Klikkausprosentti

Tämä tarkoittaa niiden ihmisten määrää (prosenteissa), jotka nähtyään mainoksen klikkasivat sitä. Tämä osoittaa esimerkiksi Google Adsissa sen, kuinka hyvin mainoksesi vastaa hakijan hakuaietta. Somessa mainostettessa klikkausprosentti osoittaa sen, kuinka hyvin olet tavoittanut kohderyhmäsi. Mikäli klikkausprosentti on huono, ei mainonta ole ollut kovinkaan tehokasta. 

Yhteenveto 

Mainonnan kannattavuuden tutkiminen ja selvittäminen on jatkuva prosessi. Mikäli mainontaa harjoitetaan monikanavaisesti esimerkiksi somekanavissa, hakukoneissa ja orgaanisesti hakukoneoptimoiden, voi datan perässä pysyminen ja sen ymmärtäminen olla kuitenkin haasteellista. Sen vuoksi datan ja mittareiden tarkastelusta kannattaa muodostaa rutiininomainen prosessi - Kun tavoitteet ja mittarit ovat jokaiselle markkinointitoimelle selvillä, datan tarkastelu helpottuu. Ensisijaisen tärkeää on kuitenkin tavoitteiden asettelu. Mikäli tavoitteita ei ole, ei voida määrittää kpi:ta tai seurata mittareita tehokkaasti.